Wednesday, 20/01/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Sơn Đông
19/01/2021 4 Lượt xemXem tiếp
Tiết 2: Nhạc lí; Giới thiệu về quãng          Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng- TĐN số 1
18/01/2021 4 Lượt xemXem tiếp
100% trắc nghiệm
09/01/2021 5 Lượt xemXem tiếp
09/01/2021 4 Lượt xemXem tiếp
09/01/2021 2 Lượt xemXem tiếp
02/01/2021 2 Lượt xemXem tiếp
bồi duong môn van 8
26/12/2020 30 Lượt xemXem tiếp
Caâu 1/ Maét ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi naøo?          A. Khi xung quanh ta coù aùnh saùng.           B. Khi ta môû to maét.          C. Khi coù aùnh saùng truyeàn vaøo ...
24/12/2020 23 Lượt xemXem tiếp
23/12/2020 31 Lượt xemXem tiếp
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - TOÁN 8
23/12/2020 44 Lượt xemXem tiếp
bài giảng điện tử 
23/12/2020 28 Lượt xemXem tiếp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 91
Hôm qua : 143
Tháng 01 : 2.846
Tháng trước : 6.381
Năm 2021 : 2.846
Năm trước : 85.090
Tổng số : 123.801