Thứ hai, 04/12/2023|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Sơn Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH (TIN 7)

Trường:...................

Tổ:............................

Họ và tên giáo viên:

……………………

 

TÊN BÀI DẠY: Bài 10 - HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH (TIẾT 2)

Môn: Tin học        Lớp: 7

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Sau khi bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về:

- Biết cách định dạng dữ liệu và trình bày trang tính

- Kẻ đường viền, kẻ khung.

- Áp dụng được vào một số bài tập đơn giản.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:

Năng lực tự chủ, tự học: Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

Năng lực giao tiếp và hợp tác: Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học.

2.2. Năng lực Tin học

Năng lực C (NLc): Học sinh  có thể sử dụng bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.

3. Về phẩm chất:

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:

Chăm chỉ: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng trong học và tự học.

Nhân ái, trách nhiệm: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.

Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Đối với giáo viên

- SGK, Giáo án.

- Tranh ảnh, video liên quan đến bài học.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- SGK.

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.

III. Tiến trình dạy học:

1. Hoạt động 1: Khởi động (10 phút)

a) Mục tiêu:

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b) Nội dung:

GV cho HS tham gia trò chơi: Ai lên cao hơn.

c) Sản phẩm:

HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Dự kiến sản phẩm

* Chuyển giao nhiệm vụ:

GV nêu thể lệ trò chơi: chia lớp thành 2 đội, sau khi GV đọc xong câu hỏi của trò chơi, đội nào giơ tay nhanh và nhiều thì sẽ giành được quyền trả lời, mỗi câu trả lời đúng đội sẽ nhận được 10 điểm, trả lời sai thì đội còn lại được quyền bổ sung, lần lượt đến hết câu hỏi. Đội nào có số điểm cao nhất thì đội đó thắng cuộc và nhận được phần quà.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- GV nêu câu hỏi.

- Hai đội suy nghĩ và giơ tay trả lời. Đội nào trả lời trước và đúng thì bước lên một bước.

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi HS khác nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định:

- GV chốt lại kiến thức đã học của tiết học trước.

 

Câu 1:

Những phương án nào sau đây là đúng để thêm trang tính vào bảng tính?

A. Nháy chuột vào nút  phía dưới trang tính.

B. Trong thẻ Insert chọn lệnh Table trong nhóm lệnh Tables.

C. Nháy nút phải chuột lên tên trang tính và chọn Insert/Worksheet.

D. Trong thẻ Home, chọn lệnh Insert/Worksheet trong nhóm lệnh Cells.

Câu 2:

Có thể đổi tên một trang tính bằng những cách nào sau đây:

A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.

B. Nháy chuột phải vào tên trang tính và chọn Rename rồi nhập tên mới.

C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.

D. Chọn lệnh File/Save As.

Câu 3:

Phương án nào sau đây dùng để xoá một trang tính?

A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete.

B. Nháy nút chuột phải vào tên trang tính và chọn Delete.

C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete.

D. Trong thẻ Home, chọn lệnh Delete/Delete Sheet trong nhóm lệnh Cells.

Câu 4:

Trong phần mềm bảng tính, các công thức tính nào dưới đây sai? Vì sao?

A. =5^2+6*101

B. =6*(3+2))

C. = 2(3+4)

D. =1^2+2^2

Câu 5: Giả sử trong một ô tính có công thức =4/5 và em chọn nút lệnh  để định dạng ô đó, theo em kết quả ô đó có dạng như thế nào?

A. Số phần trăm.

B. Không có gì thay đổi.

C. Số thập phân.

D. Phân số.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (15 phút)

Hoạt động 2.1: Tạo trang tính mới (5 phút)

a) Mục tiêu:

- Thông qua hoạt động, HS tạo được trang tính mới để trình bày dữ liệu của dự án Trường học xanh.

b) Nội dung:

- GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, quan sát bảng và thực hành theo yêu cầu.

c) Sản phẩm:

- Trang tính có tên Hoàn thiện đã được sao chép từ bảng Tổng kết sang và thay đổi dữ liệu của dòng đầu tiên.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Dự kiến sản phẩm

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK trang 53 và làm việc theo hướng dẫn của sách.

- HS: Thực hiện theo yêu cầu.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện theo hướng dẫn của SGK.

- GV theo dõi và hướng dẫn khi HS gặp phải khó khăn.

 

 

 

 

* Báo cáo, thảo luận:

- GV: Gọi một HS lên thực hiện lại các thao tác trên.

- HS: Quan sát các thao tác thực hiện của bạn.

- GV: Gọi HS nhận xét các thao tác của bạn.

* Kết luận, nhận định:

- GV: Chốt lại cách thực hiện.

 

 

 

 

 

 

- Mở tệp bảng tính THXanh.xlxs

- Tạo trang bảng tính mới có tên là 6. Hoàn thiện.

- Chọn trang tính 5. Tổng kết và sao chép nội dung của trang tính này sang trang tính 6. Hoàn thiện.

- Sửa tên các dòng đầu của trang tính như Hình 10.6.

Hoạt động 2.2: Định dạng dữ liệu và trình bày trang tính (5 phút)

a) Mục tiêu:

- HS sử dụng được các kiến thức đã biết để định dạng dữ liệu và trình bày trang tính.

b) Nội dung:

- GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, quan sát bảng và thực hành theo yêu cầu.

c) Sản phẩm:

- Trang tính 6. Hoàn thiện đã được định dạng dữ liệu, gộp ô, căn lề và tô màu nền.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Dự kiến sản phẩm

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK trang 54 và làm việc theo hướng dẫn của sách.

- HS: Thực hiện theo yêu cầu.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện theo hướng dẫn của SGK.

- GV theo dõi và hướng dẫn khi HS gặp phải khó khăn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Báo cáo, thảo luận:

- GV: Gọi một HS lên thực hiện lại các thao tác trên.

- HS: Quan sát các thao tác thực hiện của bạn.

- GV: Gọi HS nhận xét các thao tác của bạn.

* Kết luận, nhận định:

- GV: Chốt lại cách thực hiện.

 

 

 

 

 

- Thiết lập định dạng cho hai cột Trung bình và chi phí như sau:

+ Dữ liệu cột Trung bình: định dạng dữ liệu số có hai chữ số thập phân.

+ Dữ liệu cột Chi phí: định dạng dữ liệu số không có chữ số thập phân; chế độ hiển thị phân tách hàng nghìn, hàng triệu…

- Cột Loại cây: Gộp các ô cùng nhóm theo loại cây hoa, cây ăn quả, cây bóng mát.

- Căn giữa cho dữ liệu trong các ô đã gộp cả theo chiều dọc và chiều ngang.

- Tô màu nền cho các ô dữ liệu theo từng loại cây.

 

Hoạt động 2.3: Kẻ đường viền, kẻ khung (5 phút)

a) Mục tiêu:

- HS biết cách kẻ đường viền và kẻ khung.

b) Nội dung:

- GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, quan sát bảng và thực hành theo yêu cầu.

c) Sản phẩm:

- Trang tính 6. Hoàn thiện được định dạng giống Hình 10.6.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Dự kiến sản phẩm

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK trang 54 và làm việc theo hướng dẫn của sách.

- HS: Thực hiện theo yêu cầu.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện theo hướng dẫn của SGK.

- GV theo dõi và hướng dẫn khi HS gặp phải khó khăn.

 

 

 

 

* Báo cáo, thảo luận:

- GV: Gọi một HS lên thực hiện lại các thao tác trên.

- HS: Quan sát các thao tác thực hiện của bạn.

- GV: Gọi HS nhận xét các thao tác của bạn.

* Kết luận, nhận định:

- GV: Chốt lại cách thực hiện.

 

 

 

 

- Đánh dấu toàn bộ vùng dữ liệu chính của trang tính.

- Kẻ đường viền cho các ô và kẻ khung cho vùng dữ liệu.

- Thực hiện các thao tác căn chỉnh một lần nữa để các cột và các hàng của trang tính được trình bày một cách thích hợp như mẫu Hình 10.6.

 

3. Hoạt động 3: Luyện tập (4 phút)

a) Mục tiêu:

- HS hiểu về lệnh in trong bảng tính điện tử.

b) Nội dung:

- GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, và trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

- HS làm việc cá nhân, làm việc cặp đôi và trả lời câu hỏi.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Dự kiến sản phẩm

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV: Yêu cầu HS đọc phần luyện tập trang 54 trong SGK.

- HS: Thực hiện theo yêu cầu.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ cá nhân, có thể trao đổi theo cặp đôi và trả lời câu hỏi.

- GV theo dõi quá trình trao đổi của HS.

 

 

 

* Báo cáo, thảo luận:

- GV: Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định:

- GV: Chốt lại kiến thức.

 

 

 

 

 

 

 

1. Khác nhau tại vị trí chọn vùng cần in:

- Với phần mềm bảng tính, người dùng cần chọn 1 trong 3 lựa chọn: In vùng đang được đánh dấu; In trang tính hiện thời; In toàn bộ bảng tính.

- Với phần mềm soạn thảo văn bản: vùng cần chọn in là các trang cần in.

2. Kết quả của lệnh in sau khi ẩn đi các cột chứa dữ liệu trong các lớp từ 7A đến 7H

4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)

a) Mục tiêu:

- HS biết cách lập một bảng tính hoàn thiện theo yêu cầu.

b) Nội dung:

- GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, và thực hành theo yêu cầu.

c) Sản phẩm:

- Trang tính Điểm thi khảo sát hoàn thiện.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Dự kiến sản phẩm

* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK trang 54 và làm việc theo hướng dẫn của sách.

- HS: Thực hiện theo yêu cầu.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện theo yêu cầu của SGK.

- GV theo dõi và hướng dẫn khi HS gặp phải khó khăn.

 

 

 

* Báo cáo, thảo luận:

- GV: Gọi một HS lên thực hiện lại các thao tác trên.

- HS: Quan sát các thao tác thực hiện của bạn.

- GV: Gọi HS nhận xét các thao tác của bạn.

* Kết luận, nhận định:

- GV: Chốt lại cách thực hiện.

 

 

 

 

- HS tạo bảng tính Điểm thi khảo sát có các cột theo yêu cầu.

- Dùng các hàm hay công thức để tính toán.

- Trình bày trang tính

- GV theo dõi và hướng dẫn khi HS gặp phải khó khăn.

 

Hướng dẫn về nhà ( 1 phút):

- HS về nhà hoàn thiện lại các bảng thực hành đã làm trong buổi học hôm nay.

- Đọc trước bài 11 – Tạo bài trình chiếu.

 


Tác giả: Trường THCS SƠN ĐÔNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 136
Tháng 12 : 653
Tháng trước : 4.528
Năm 2023 : 23.993
Năm trước : 106.984
Tổng số : 321.677